Aktuellt från vår brf

Solcellspaneler: Styrelsen har verkat för eventuell montering av solcellspaneler på ett eller på båda våra hustak. Syftet är att sänka våra elkostnader, verka för en bättre miljö. En sådan investering skulle säkerligen också öka värdet på vår fastighet.  Signifikanta statusförändringar meddelas löpande. Inget att meddela idag (2020-03-28).

Radonmätning: Med början under november kommer vi att utföra lagstadgad radonmätning i 16 av våra totalt 52 st lägenheter. Mätningen kommer att pågå under drygt 2 månader. Vi kommer att placera ut 2 st. mindre mätdosor/berörda lägenheter. Resultatet av mätningen kommer att meddelas våra medlemmar i början av nästa år.