El Avtal/Förbrukning

Föreningen har ett gemensamt avtal för all elförbrukning. Vi betalar månatligen en elräkning som avser såväl lägenheter som den gemensamma elförbrukningen i allmänna utrymmen (t ex tvättstuga, trappbelysning och utomhusbelysning). Varje lägenhet har en separat elmätare, för förbrukning inne i lägenheten. Den läses av vid ev. avflyttning och i övrigt en gång om året (vid årsskiftet). Denna avläsning ligger till grund för våra medlemmars framtida  månatliga, elräkningar,  och  kan kan leda till återbetalning eller  extra inbetalning beroende på hushållets faktiska  förbrukning, året som gått. Regleringen sköts via kommande månadsavgifter. På hyresavin för april kan du se vilken elavgift du kommer att betala det närmaste året.