Elavtal/Förbrukning

Föreningen har ett gemensamt avtal för all elförbrukning. Vi betalar månadsvis en elräkning som inkluderar alla lägenheter och den gemensamma elförbrukningen i allmänna utrymmen, såsom tvättstuga, trapp- och utomhusbelysning. Varje lägenhet har en separat elmätare som läses av varje årsskifte, samt vid avflyttning. Avläsningen vid årsskifte ligger till grund som uppskattning för våra medlemmars kommande månatliga elräkningar och kan kan leda till återbetalning eller extra inbetalning, beroende på hushållets faktiska förbrukning under året som gått. Regleringen sköts via kommande månadsavgifter. På hyresavin för april kan du se vilken elavgift du kommer att betala det närmaste året.