Felanmälan/Reparationer

Om du upptäcker fel på fastigheten, till exempel maskiner i tvättstugan eller dörrar och lås, skall anmälan ske till vicevärden och aldrig direkt till fastighetsförvaltaren. Alla beställningar i föreningens namn skall göras genom vår vicevärd. Om ej vicevärd kan nås, kontakta någon annan i föreningens styrelse (kontaktuppgifter i respektive trappuppgång).