Försäljning av bostadsrätt

När du sålt bostadsrätt ska kontrolluppgift på blankett KU55 lämnas. Belopp som föreningen amorterat på lånen under visst verksamhetsår ska användas av säljaren för att ”räkna upp sitt eget inköpspris”. Det innebär i sin tur att reavinstskatten till följd av försäljningen minskar eftersom säljaren anses ha bidragit till föreningens tillgångar. Vår ekonomiförvaltare RB Fastighetsägare AB, numera Simpleko AB, (tel 018 – 66 01 60) kan upplysa om eventuell amortering under den tid du innehaft bostadsrätten och lämna uppgift om det andelstal som din lägenhet har. Den uppgiften utgör så kallat kapitaltillskott.