Gästparkering

Föreningen har inga egna gästparkeringar. Gäster är hänvisade till parkering med infart från Gustaf Kjellbergs väg 16-24 eller stora parkeringen mellan Ulleråkersvägen och Frey Svenssons väg med infart från Ulleråkersvägen. Båda dessa är avgiftsbelagda.