Nycklar

Upphittade nycklar lämnas till vicevärd v-v@brfup2.se

Om man tappar bort en nyckel kan ny beställas av vicevärd Hans-Olof Carleson.

Telefon: 070 – 837 0440
E-post: v-v@brfup2.se

Om vicevärd ej går att nå, kontakta Certego kundtjänst 7.00-17.00 på telefon 018-569 030 eller under jourtid på nummer 018-569 000. Tänk på att en borttappad nyckel leder till cylinderbyte i dörren, vilket sker senast vid avflyttning. Kostnad för cylinderbyte hamnar hos  hushållet. Om cylinderbyte sker genom direktkontakt med Certego skall systemnumret överensstämma med vårat befintliga, annars måste det korrigeras i efterhand. Systemnummer står på varje nyckel.
Certego Uppsala