Mäklarinformation

Ulleråker Park 2 stod inflyttningsklart från sista kvartalet 2006 (3A-3C) till första kvartalet 2007 (1A-1B)
Riksbyggen är vår ekonomiska förvaltare.

Det finns inga obligatoriska sysslor som trappstäd och snöröjning, endast höst- och vår-städning som är frivillig och brukar ta någon timme per gång.

I föreningen finns 44 parkeringsplatser. Separat kö för parkering tillämpas d.v.s. parkeringsplats följer inte med vid lägenhetsbyte. Alla parkeringsplatser har el-plint. Parkeringskostnad är för närvarande 250:-/månad. Föreningen har inga garageplatser inte heller några egna gästparkeringar. Gäster är hänvisade till parkering med infart från Gustaf Kjellbergs väg 16-24 eller stora parkeringen mellan Ullråkersvägen och Frey Svenssons väg med infart från Ulleråkersvägen. Båda dessa är avgiftsbelagda.

Föreningen har en gemensam bostadsrättsförsäkring så medlem behöver ej teckna sådant tillägg för sin hemförsäkring.

Föreningens stadgar registrerades senast hos Boverket 2018-10-05. Stadgarna innehåller inget förbud för juridiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt. Det finns heller inga förbud enligt stadgar med delat ägarskap t.ex. barn och föräldrar. Andrahandsuthyrning skall begäras skriftligt till styrelsen i förväg.

 Bredband betalas av medlem (subventionerat). El debiteras individuellt efter styrelsens avläsning så att egen elkostnad blir påverkbar och föreningen fördelar den generella elräkningen (tvättstuga och trapphus/ytterbelysning) till.

När du sålt bostadsrätt ska kontrolluppgift på blankett KU55 lämnas. Belopp som föreningen amorterat på lånen under visst verksamhetsår ska användas av säljaren för att ”räkna upp sitt eget inköpspris”. Det innebär i sin tur att reavinstskatten till följd av försäljningen minskar eftersom säljaren anses ha bidragit till föreningens tillgångar. Vår ekonomiförvaltare Riksbyggen (tel 018-18 41 00) kan upplysa om ev. amortering under den tid du innehaft bostadsrätten och lämna uppgift om det andelstal som din lägenhet har. Den uppgiften utgör s.k. kapitatillskott.

Vi genomför en enklare besiktning vid avflyttning från BRF Ulleråker Park 2. Den går till så att någon från styrelsen gärna i samband med lägenhetsöverlåtelsen fyller i nedanstående dokument tillsammans med köpare och säljare.