Förråd

PRIVATA FÖRRÅD

Varje lägenhet har ett källarförråd (i Hus 3) alternativt ett vindsförråd (i Hus 1). Kom ihåg att inget får ställas i gång eller i trapphus p g a brandsäkerhetsföreskrifterna. Lampor i våra egna förrådsutrymmen bytes av lägenhetsinnehavaren. Tänk på att enligt gällande brandskydd får inget placeras närmare än 50 cm från lamparmaturer i förråden.

GEMENSAMMA FÖRRÅD

Vi har en del gemensamma förråd i markplan där man kan ställa barnvagnar, snöskyfflar och dylikt. I hus 3 finns även ett större cykelförråd som alla kan använda sig av. Eftersom Hus 1 och 3 delar på samma cykelförråd blir det lätt fullt, särskilt på vinterhalvåret. Tänk på att ta bort de cyklar ni inte längre använder.