Biltrafik/parkering på innergården

Biltrafik på innergården är endast tillåten vid ur- och ilastning av tyngre föremål/varor.  under max 15 minuter.                                                                                                                                              Maxhastighet på innergården  5-10 km/tim.  gäller vid dessa enstaka tillfällen.                            I övrigt gäller parkeringsförbud på hela innergården.