Biltrafik/parkering på innergården

Biltrafik på innergården är endast tillåten vid ur- och ilastning av tyngre föremål/varor.                                                                                                                                                           Maxhastighet  5-10 km/timme gäller vid dessa enstaka tillfällen.                                                        I övrigt gäller parkeringsförbud på hela innergården.