Grillplats

Föreningen har f.n. ingen gemensam grillplats på innergården.