Hobbyrum

I källaren vid ingång 3A finns ett hantverks- och hobbyrum där man kan snickra och arbeta. En del extra material som blivit över från lägenhetsbyggandet finns där och om du har något du tror kan vara användbart material för snickeri till övriga medlemmar får du gärna lägga in det på någon av hyllorna. Tillgängligt för alla, lägenhetsnyckeln passar.

Hjälp gärna till med att slänga sopsäcken i soprummet när den börjar bli full.

Det är vi själva som sköter städningen av hobby-rummet.