Lekplats


På lekplatsen finns en brunn som har blivit fylld med sand, försök att minimera detta eftersom det är förenat med en kostnad att suga upp sanden ur brunnen.