Lekplats


På lekplatsen finns en brunn som har blivit fylld med sand, försök att minimera detta eftersom det är förenat med en kostnad att suga upp sanden ur brunnen. Vi har köpt två stycken plastboxar för förvaring av barnens/lekplatsens leksaker. Var snälla hjälp till med att lägga ner leksakerna på kvällarna då barnen slutat leka för dagen