Soprum

Vårt soprum kan ta emot de flesta typer av avfall. Skyltar ovanför varje behållare anger tydligt vad som får slängas däri. Grovsopor som metall, kemikalier, eletronik, elskrot och möbler m.m. får inte kastas i soprummet. De ska istället transporteras till någon av kommunens återvinningscentraler. Den närmsta ligger på Spikgatan 1 i Boländerna.

OBS! Felaktigt sorterade sopor innebär extra avgifter för vår förening.                                                                       Några tips:                                                                                                       Tryck ihop kartonger innan ni kastar dem i avsedd behållare .                                                                               Blomjord skall läggas i brännbart, inte i komposterbart.                                                                                                       Vrid av metallkorkar och vinkorkar innan ni slänger flaskor i glasbehållare.