Trapphus och Entré

Placera inte cyklar, barnvagnar eller andra saker i trapphuset, källar eller vindsgångar då det kan medföra svårigheter att att ta sig fram vid en eventuell brand. Man får heller inte lägga tidningar, reklamblad eller annat brandfarligt material bredvid eller ovanpå postfack. Detta för att följa gällande brandsäkerhetsföreskrifter.