Ulleråker Park 2

Här hittar du information om kommunens planerna för Ulleråker

Här hittar du senaste årsredovisningen, senaste revisionsberättelse och våra stadgar.

Årsredovisning 2018 Stadgar 2018 Revisionsberättelse 2018

Bostadsrättsföreningen Ulleråker Park 2 inkluderar de två husen på Gustaf Kjellbergs väg 1 och 3, med sammanlagt 52 lägenheter. De är byggda av Skanska och stod färdiga för inflyttning hösten 2006 (3a-3c) och början av 2007 (1a-1b).

Ulleråker är vackert beläget på åskrönet i södra Uppsala, mittemellan Uppsala universitets teknologiska centrum (ITC) vid Polacksbacken och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Veterinärhögskolan vid Ultuna.

Området är gammal parkmiljö med hundraåriga lindar, skogs- och vandringsområden runtom, samt Fyrisån alldeles nedanför åsen. Det tar knappt 10 minuter på cykel in till Stadsparken och Uppsala centrum. Busslinje 4  passerar med täta intervall genom området.

I Ulleråker finns två kommunala förskolor och en förskola i privat regi, Ekuddenskolan med förskoleklasser och årskurs 1-3, samt Lundellska gymnasiet.