Ulleråker Park 2

 Senaste nytt från styrelsen:

Här hittar du information om kommunens planerna för Ulleråker

Här hittar du senaste årsredovisningen, senaste revisionsberättelse och våra stadgar.

Årsredovisning 2017 Stadgar 2015 Förvaltnings-Revisionsberättelse 2017

I vår bostadsrättsförening har vi två gemensamma städdagar (om ca 1 timme per gång) per år. Förutom möjligheten att få träffa dina grannar kan du då hjälpa till att vårda våra gemensamma utrymmen, allt för gemensam trevnad och för att snygga till vårt gemensamma boende. Höstens gemensamma städdag kommer att genomföras den söndag den 14/10 kl. 13,00. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Med början under första halvan av oktober kommer vi att utföra lagstadgad radonmätning i 16 av våra totalt 52 st. lägenheter. Mätningen kommer att pågå under ca. 2 månader. Vi kommer då att placera ut 2 st. mindre mätdosor/berörda lägenheter. Vi återkommer om detta till de utvalda lägenheterna/medlemmarna.

Företaget Ragnsells spolade våra avloppsstammar för något år sedan. De har uppmärksammat oss på att det var en hel del tjocka fettavlagringar i stammarna (avloppsrörören) från köksavloppen främst i vårt A-hus (uppgångarna 3A-3C).  För att undvika framtida problem med stopp i våra avlopp och dryga kostnader för detta, ber vi er därför att aldrig hälla ur någon form av fett/olja i våra köksavlopp. Använda hushållsfetter, bör i stället, samlas upp i t.ex. en Pet-flaska och lämnas till närmaste återvinningsstation. Ni kan hämta speciell tratt för detta hos någon av  återvinningsstationerna i Uppsala. Ett annat tips är att alltid torka ur använt fett ur era stekpannor med hushållspapper innan ni diskar den.

Bostadsrättsföreningen Ulleråker Park 2 inkluderar de två husen på Gustaf Kjellbergs väg 1 och 3, med sammanlagt 52 lägenheter. De är byggda av Skanska och stod färdiga för inflyttning i början av 2007.

Ulleråker är vackert beläget på åskrönet i södra Uppsala, mittemellan Uppsala universitets teknologiska centrum (ITC) vid Polacksbacken och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Veterinärhögskolan vid Ultuna.

Området är gammal parkmiljö med hundraåriga lindar, skogs- och vandringsområden runtom, samt Fyrisån alldeles nedanför åsen. Det tar knappt 10 minuter på cykel in till Stadsparken och Uppsala centrum. Busslinje 4  passerar med täta intervall genom området.

I Ulleråker finns två kommunala förskolor och en förskola i privat regi, Ekuddenskolan med förskoleklasser och årskurs 1-3, samt Lundellska gymnasiet.nyligen